Förvaringsskåp för mässhakar till Lidingö kyrka, december 2015

Lidingö, skåp Lidingö, skåpet

Aspelid har tillverkat och levererat ett skåp för upphängning av mässhakar till Lidingö kyrka.

Vi monterade på plats eftersom det var trånga passager in till rummet där skåpet skulle stå.
Skåpet står på fötter och en bit från väggen för bästa luftcirkulation. Luftningshål täckta med insektsnät finns i ryggdelen, en list för upphängning av mässhakarna finns i skåpets tak, stolor ska hänga på insidan av högra dörren och på den andra dörren sitter en spegel.

Vi levererade också galgar så mässhakarna ska hänga på bästa sätt, dvs. så axelpartiet stöds hela vägen av galgen.