finns i Varnhem. Vi arbetar med god, hållbar kvalitet och använder oss av beprövade metoder.

Vi arbetar med projektering och rådgivning och har god kunskap i CAD. Vårt specialområde är kulturhistoriskt intressanta objekt och projekt, t.ex. kyrkor där särskilda lösningar krävs. Vid restaurering och renovering är vi väl insatta i krav och lagar som reglerar arbetet.

Produktutveckling är en av våra kompetenser. Vi tar fram egna produkter och har även ett utvecklat samarbete med arkitekter och textilkonservatorer. Vår kompetens och kunskap om olika material är en tillgång för att få ett bra resultat. Vi har stor erfarenhet av förvaringsskåp för kyrkliga textilier och har utfört arbeten åt ett 80-tal kyrkor.

En gren av Aspelids verksamhet är textil konst, sakral textil, textila bruksföremål t.ex. galge för mässhake och skyddsöverdrag. Vi tar även emot och utför utsmyckningsuppdrag.

Vi kan också genomföra utbildningar, föredrag och kurser på uppdrag. Välkommen med din förfrågan.