Käringöns kyrka har fått nya skåp för förvaring av textilier

Käringöns kyrka har fått nya skåp för förvaringen av sina textilier.

Aspelid lämnade förslag på ett nytt textilskåp efter ett besök som gjordes i kyrkan tillsammans med textilkonservator Ingeborg Skaar och den fastighetsansvariga i församlingen. Norra korbänken fanns till förfogande. Den kom att byggas om och fick ett tillägg med två lådskåp för liggande förvaring. Hängande förvaring finns i sakristian, där skåpen också byggdes om för att bättre motsvara önskemål om översikt och att underlätta hanteringen av textilierna.

Arbetet utfördes på Aspelids verkstad i Varnhem dit delar av korbänken transporterades för återanvändning och ombyggnad.

Skåpen i kyrkan ska inte synas men finnas. Det ska vara en lämplig placering för den eller de som hanterar textilierna i kyrkan.

Här finns ett exempel på hur vi jobbar på Aspelid.

Juli 2019

Besök på Käringön tillsammans med textilkonservator och församlingens fastighetsansvariga.

Förslag till ombyggnad av norra korbänken för att rymma textilskåp. Genomgång av utrymmen för textilier i sakristian.

September 2019

Besök och demontering av korbänksfront. Transport till Aspelid i Varnhem. Ombyggnad av en del av korbänken till textilskåp. Återanvändning av befintliga delar.

December 2019

Båttransport ut till ön, leverans samt montering av nya lådskåp för liggande textilier i korets norra del. Skåpen är försedda med värme och styrning av klimatet (den relativa luftfuktigheten). Antependierna flyttades till de nya skåpen i norra korbänken.

I sakristian togs gamla hyllor och beslag bort i klädskåp samt skåp för mässhakar och antependier. Montage av ny, ändamålsenlig inredning samt värme och, även här, klimatstyrning.
Mässhakarna fick nya, ställbara galgar.

Återbesök i maj 2021

Montering av lås i textilskåpens luckor i koret.

Textilskåp för kyrkliga textilier

Till Sjogerstads kyrka, Skara stift, har Aspelid tillverkat och monterat in tre skåp för förvaring av textilier, mässhakar, antependier och mindre textilier. Skåpen skulle smälta in fint i sin miljö. En garderob flyttades och det nya skåpet försågs med panel, likadan som i vapenhuset. I skåpet finns hängande förvaring, lättåtkomligt utdragbart, för mässhakar i användning. I nedre delen finns förvaringslådor för liggande förvaring av bl.a. en gammal mässhake som inte används.

På motsatt sida om mittgången i kyrkan står ett avlångt skåp med öppning mot sidan för antependier hängande på utdrag. Det finns en öppningsbar dörr i främre bortre ändan av skåpet för åtkomst, rengöring m.m.

Stora förvaringsskåp för kyrkans textilier.

Aspelid möbler&inredning har tillverkat och levererat två stora förvaringsskåp för kyrkliga textilier till Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.

Kyrkan renoveras under 2019 och 2020. Förvaringsskåpen är gjorda för att spara och bevara textilier som inte används alls eller endast används mycket lite. Skåpen, som ska stå i ett litet utrymme i kyrkans arkiv, är specialbyggda och tillverkade av askfanerad lamellskiva. Varje låda är försedd med en lös, halvlinneklädd skiva som textilierna vilar på.

Lågt förvaringsskåp med många lådor.
Högt skåp, med många lådor och klädda skivor.

Galge för mässhake

Aspelid har, i samarbete med textilkonservator, tagit fram en enkelt inställningsbar galge för mässhakar. Här finns ett produktblad som går att ladda ner.

Galgen har en avrundad översida som bär upp och följer mässhakens långa axelparti. Den är klädd med ett överdrag i halvlinne, avtagbart och tvättbart. Överdraget är färgmärkt så varje mässhake, med sin unika form, får sin egen galge.

Man behöver inte rita av mässhakens form utan ställer in galgen efter mässhakens axelform.

Vi är glada och stolta över att kunna säga att vi hittills tillverkat och levererat ca 400 stycken galgar till kyrkor runt om i Sverige.

Nytt altare/kredensbord till Hjo folkhögskola

På uppdrag av Skara stift och Hjo folkhögskola har vi tillverkat ett komplement till kyrksalen, ett mindre och lägre altare. Det kan även fungera som kredensbord, ställt vid ena väggen i rummet.
Altaret skulle vara tillverkat i samma material, furu, som det första altaret och altarringen. Stiluttrycket skulle också vara liknande. Nu är det nya, lilla altaret ljust i färgen men det kommer med åren att mörkna och bli mer likt övrig inredning.

Körstolar med notfack till Blåsutkyrkan i Vänersborg

Körstolen Birgitta, från Aspelid AB, finns nu i Blåsutkyrkan i Vänersborg. Stolen är tillverkad i björk, dynan är stoppad och har ett ulltyg av bra kvalitet. Vid sidan om sitsen finns ett fack för noter och psalmbok (inom räckhåll och bra placerat både under övning och när kören sjunger i gudstjänsten).

Förvaringsskåp för kyrkliga textilier

På gång – ett förvaringsskåp.

Lådor till lådskåp, målade med linoljefärg, liggande på torkning i verkstaden i Varnhem. De kommer att förses med skivor, klädda med tvättat halvlinne, för liggande förvaring av de kyrkliga textilierna i Tyska kyrkan, Göteborg.

Nu är det ganska fullt i verkstaden. Stora förvaringsskåp för liggande förvaring och även ett kök i massiv ek är på gång.

    

Textilförvaringsskåp till Ersta kyrka i Stockholm

Nya skåp för textilier till en kyrka, det har vi nästan alltid på gång i verkstaden.
Vi projekterar och tillverkar specialinredningar.
Nyligen levererade vi ett skåp för förvaring av textilier till Ersta kyrka i Stockholm.

Textilförvaring, Ersta kyrka, Stockholm

Antependier skall förvaras hängande i nedre delen och mindre textilier kommer att ligga på hyllor i övre delen av skåpet.

Hanteringen och skötseln av textilierna ska vara enkelt att utföra och klimatet i förvaringsskåpet ska vara det rätta. Vi erbjuder därför klimatstyrda textilskåp som håller luftfuktigheten inne i skåpen på en rätt nivå (45% – 55% RF). Det skyddar och bevarar textilier i lokaler med varierande temperatur och luftfuktighet.