Käringöns kyrka har fått nya skåp för förvaring av textilier

Käringöns kyrka har fått nya skåp för förvaringen av sina textilier.

Aspelid lämnade förslag på ett nytt textilskåp efter ett besök som gjordes i kyrkan tillsammans med textilkonservator Ingeborg Skaar och den fastighetsansvariga i församlingen. Norra korbänken fanns till förfogande. Den kom att byggas om och fick ett tillägg med två lådskåp för liggande förvaring. Hängande förvaring finns i sakristian, där skåpen också byggdes om för att bättre motsvara önskemål om översikt och att underlätta hanteringen av textilierna.

Arbetet utfördes på Aspelids verkstad i Varnhem dit delar av korbänken transporterades för återanvändning och ombyggnad.

Skåpen i kyrkan ska inte synas men finnas. Det ska vara en lämplig placering för den eller de som hanterar textilierna i kyrkan.

Här finns ett exempel på hur vi jobbar på Aspelid.

Juli 2019

Besök på Käringön tillsammans med textilkonservator och församlingens fastighetsansvariga.

Förslag till ombyggnad av norra korbänken för att rymma textilskåp. Genomgång av utrymmen för textilier i sakristian.

September 2019

Besök och demontering av korbänksfront. Transport till Aspelid i Varnhem. Ombyggnad av en del av korbänken till textilskåp. Återanvändning av befintliga delar.

December 2019

Båttransport ut till ön, leverans samt montering av nya lådskåp för liggande textilier i korets norra del. Skåpen är försedda med värme och styrning av klimatet (den relativa luftfuktigheten). Antependierna flyttades till de nya skåpen i norra korbänken.

I sakristian togs gamla hyllor och beslag bort i klädskåp samt skåp för mässhakar och antependier. Montage av ny, ändamålsenlig inredning samt värme och, även här, klimatstyrning.
Mässhakarna fick nya, ställbara galgar.

Återbesök i maj 2021

Montering av lås i textilskåpens luckor i koret.

Aspelid 2021.