Om Aspelid

Fokus på funktion, form och kvalitet

Aspelid Möbler & Inredning drivs av Håkan Bergsten, ingenjör och finsnickare, och Anja Larsson, textilkonstnär och pedagog. Vi är båda uppväxta i familjer som ägnat såväl yrkesliv som fritid åt byggnadshistoria, kulturhistoria och estetik. Håkans far och farfar drev en byggnadsfirma som arbetade med renoveringar av kyrkor i Skara stift. I Anjas liv har konst, hantverk och historia alltid haft en självklar plats.

De första åren, i början av 1990-talet, hade vi vår verkstad i Skara men flyttade sedan till Varnhem, en liten ort belägen mitt i den vackra Vallebygden.

Våra kompetenser inom formgivning och djupa kunskaper om trä och textil kompletterar varandra. Tillsammans kan vi erbjuda unika lösningar som är både attraktiva och funktionella. Vi tar fram allt från kyrkbänkar och skrudskåp till trappräcken och skräddarsydda köksinredningar. Idag arbetar vi främst med specialinredningar och snickerier till byggnader med kulturhistorisk karaktär. Svenska kyrkan är för närvarande en av våra största uppdragsgivare. All tillverkning sker i verkstaden i Varnhem.

Gemensamt för våra kunder är att de har önskemål som ofta kräver speciallösningar. Funktion, form och kvalitet står i centrum för vår verksamhet. Vi tar fram ritningar och beskrivningar i ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och bidrar med såväl idéer som tekniska lösningar.

Det estetiska uttrycket är viktigt för oss. Inredningen som vi tillverkar ska smälta in i miljön men även anpassas till dagens behov och krav på till exempel en god arbetsmiljö. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att förena vacker form med smart funktion!

Referenser 1992-2022

Aspelid 2021.