Kontakt

Aspelid AB
Axvallavägen
SE-532 73 Varnhem

Håkan Bergsten

tel. 0511-607 98

hb@aspelid.se

CV Håkan Bergsten

Anja Larsson

tel. 0730-22 79 60

anja@aspelid.se

CV Anja Larsson

Aspelid 2021.