Textilförvaringsskåp till Ersta kyrka i Stockholm

Nya skåp för textilier till en kyrka, det har vi nästan alltid på gång i verkstaden.
Vi projekterar och tillverkar specialinredningar.
Nyligen levererade vi ett skåp för förvaring av textilier till Ersta kyrka i Stockholm.

Textilförvaring, Ersta kyrka, Stockholm

Antependier skall förvaras hängande i nedre delen och mindre textilier kommer att ligga på hyllor i övre delen av skåpet.

Hanteringen och skötseln av textilierna ska vara enkelt att utföra och klimatet i förvaringsskåpet ska vara det rätta. Vi erbjuder därför klimatstyrda textilskåp som håller luftfuktigheten inne i skåpen på en rätt nivå (45% – 55% RF). Det skyddar och bevarar textilier i lokaler med varierande temperatur och luftfuktighet.

Aspelid 2021.